Aure

Bedrifter:
6

Omsetning:
378 507 000

Ansatte:
116

Aure

NB! Alle tall som gjelder omsetning og antall ansatte er levert av Kontali Analyse AS. Omsetningstall er hentet fra 2020 og antall ansatte er fra 2021.
Oversikt over akvakulturlokaliteter ble hentet fra Fiskeridirektoratet sine kartdata våren 2021.