Nordmøre

Bedrifter:
102

Omsetning:
4 131 111 000 NOK

Ansatte:
2507

Nordmøre

NB! Alle tall som gjelder omsetning og antall ansatte er levert av Kontali Analyse AS. Omsetningstall er hentet fra 2020 og antall ansatte er fra 2021.
Oversikt over akvakulturlokaliteter ble hentet fra Fiskeridirektoratet sine kartdata våren 2021.