Les mer
Promek As Avd Smøla

SVEISER/ PLATEARBEIDER ALUMINIUM

Vi søker deg med fagbrev eller erfaring som sveiser/ platearbeider.

Arbeidet består i åsette sammen og sveise skrog, styrhus o.s.v i aluminium.

Krav/ønsker

Gjerne fagbrev som sveiser.

Erfaring kan erstatte krav om fagbrev.

Vi kan tilby rimelig leie av pendlerbolig (hybel) rett i nærheten av arbeidsplassen.

Promek har tariffavtale og tilbyr lønn over satsene i tariffen avhengig av erfaring og utdanning. Promek er også lærebedrift og tar gjerne imot søknader fra lærlinger.

Promek As Avd Smøla

Bilmekaniker PKK Kontrollør Diagnosetekniker

Stillingsbeskrivelse

Vean Bil A/S har i dag 8 medarbeidere. Vean Bil A/S har god lokal forankring . Vi søker ny landbruksmekanike/Bilmekaniker til vårt verksted.

Hovedoppgaver:

Stillingen vil bestå av feilsøking og diagnosearbeid, i tillegg til service -, vedlikehold og reparasjoner på verksted og ute distriktet, samt klargjøring av maskiner for salg. Vi ivaretar varierte serviceoppgaver innenfor områdene Personbil traktor, redskap, små-maskiner og anleggsmaskiner.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som Bilmekaniker, ev. for tunge kjøretøy eller anleggsmaskiner (Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanning)Opplæring kan tilrettelegges for rette vedk
 • Kvalitetsbevisst
 • Førerkort klasse B T og gjerne C
 • Beherske data på brukernivå, samt norsk muntlig og skriftlig
 • Forstå engelsk/tysk faglitteratur

Ønskede personlige egenskaper:

 • Pålitelig, selvstendig og samarbeidsorientert
 • Har stå-på-vilje og stiller høye krav til kvaliteten på eget arbeid
 • Effektiv og presis i teknisk gjennomføring og administrasjon av eget arbeid
 • Humørfylt og positiv

Vean Bil A/S tilbyr

 • Godt miljø med dyktige kollegaer
 • Spennende oppgaver og mulighet for utvikling
 • Gode betingelser for rette vedkommende
Vean Bil- Og Landbruksverksted As

Kristiansund kommune

Vi har ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør vannverk ved enhet Kommunalteknikk.

Om enheten og avdelingen

Kommunalteknikk har ansvar for vannforsyning, avløp og rensing m.m., samt vei/park, og har viktige oppgaver på miljø/forurensing og utbygging av teknisk infrastruktur.

VA-avdelingen omfatter også vannverket med et bredt spekter av oppgaver med ledningsnett, prosess-/vannbehandling, høydebasseng, pumpestasjoner og mange andre installasjoner. Det er avansert driftsovervåking og styring av anlegg for å ivareta forsyningssikkerheten til innbyggerne.

Hos oss vil du få en aktiv og spennende arbeidshverdag i et inkluderende arbeidsmiljø og et sterkt fagmiljø!

Arbeidsområder

 • drift, reparasjoner og vedlikehold av ledningsnett, ventiler, sensorer, lekkasjelytting, rørspyling o.l.
 • inspeksjon og utbedring vannkummer/brannkummer
 • arbeidsoppgaver ut ifra FDV-program og ukeplaner/serviceplaner
 • andre forefallende arbeidsoppgaver naturlig tilhørende fagområdet
 • deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjonskrav

 • relevant fagutdanning for arbeidsområdet, f.eks. fagbrev som rørlegger
 • relevant praksis som passer til arbeidsoppgavene
 • gode formidlingsevner i norsk skriftlig og muntlig
 • grunnleggende digitale ferdigheter
 • sertifikat minimum klasse B

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • relevant erfaring med oppgaver til vannforsyning og ledningsnett
 • maskinførerbevis og/eller andre relevante sertifikater og fagbevis

Personlige egenskaper 

 • serviceinnstilt
 • jobber strukturert, ryddig og samvittighetsfullt
 • andre beskriver deg som en lagspiller

Personlige egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et inkluderende og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • dyktige og trivelige kollegaer
 • gode HMS-rutiner
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.


Link til søknadsskjema: Søk her
Kristiansund kommune Kommunalteknikk

Har du lyst på en tilleggsjobb?

Smøla kommune har behov for flere personer som kan ta på seg ekstra jobb gjennom hele året eller deler av året. Det er behov for tilkallingsvikarer innen flere fagområder:

 • skole (barneskole og ungdomsskole)
 • barnehage
 • aktivitet og boveiledning (rådhusveien og Hopen bofellesskap)
 • serviceavdelinga (renhold, vaskeri, kjøkken)
 • omsorgstjenestene (se egen utlysning og eget søknadsskjema)

Det å være tilkallingsvikar passer godt for deg som er under utdanning, har tid til overs eller restarbeidsevne og kanskje ikke kan arbeide i full stilling. Dersom du trives, og arbeidet passer for deg er det også mulig å få til en avtale med lengre varighet. Dersom du ikke er helt sikker på hva som kan passe for deg er det også mulighet for å prøve seg fram.

Aktivitet og boveiledning har også ledige stillinger på helg. Det kan kombineres med skole/utdanning eller en annen deltidsjobb. 

Beskriv i søknaden din hvilke områder du ønsker å jobbe i, og om du ønsker å være tilkallingsvikar eller ha helgestilling, eller gjerne begge deler.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppfart på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til folge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.


Link til søknadsskjema: Søk her
Smøla kommune Smøla barneskole

Har du lyst på en tilleggsjobb?

Smøla kommune har behov for flere personer som kan ta på seg ekstra jobb gjennom hele året eller deler av året. Det er behov for tilkallingsvikarer innen flere fagområder:

 • skole (barneskole og ungdomsskole)
 • barnehage
 • aktivitet og boveiledning (rådhusveien og Hopen bofellesskap)
 • serviceavdelinga (renhold, vaskeri, kjøkken)
 • omsorgstjenestene (se egen utlysning og eget søknadsskjema)

Det å være tilkallingsvikar passer godt for deg som er under utdanning, har tid til overs eller restarbeidsevne og kanskje ikke kan arbeide i full stilling. Dersom du trives, og arbeidet passer for deg er det også mulig å få til en avtale med lengre varighet. Dersom du ikke er helt sikker på hva som kan passe for deg er det også mulighet for å prøve seg fram.

Aktivitet og boveiledning har også ledige stillinger på helg. Det kan kombineres med skole/utdanning eller en annen deltidsjobb.

Beskriv i søknaden din hvilke områder du ønsker å jobbe i, og om du ønsker å være tilkallingsvikar eller ha helgestilling, eller gjerne begge deler.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppfart på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til folge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Link til søknadsskjema: Søk her

Smøla kommune Aktivitet og boveiledning

Har du lyst på en tilleggsjobb?

Smøla kommune har behov for flere personer som kan ta på seg ekstra jobb gjennom hele året eller deler av året. Det er behov for tilkallingsvikarer innen flere fagområder:

 • skole (barneskole og ungdomsskole)
 • barnehage
 • aktivitet og boveiledning (rådhusveien og Hopen bofellesskap)
 • serviceavdelinga (renhold, vaskeri, kjøkken)
 • omsorgstjenestene (se egen utlysning og eget søknadsskjema)

Det å være tilkallingsvikar passer godt for deg som er under utdanning, har tid til overs eller restarbeidsevne og kanskje ikke kan arbeide i full stilling. Dersom du trives, og arbeidet passer for deg er det også mulig å få til en avtale med lengre varighet. Dersom du ikke er helt sikker på hva som kan passe for deg er det også mulighet for å prøve seg fram.

Aktivitet og boveiledning har også ledige stillinger på helg. Det kan kombineres med skole/utdanning eller en annen deltidsjobb. 

Beskriv i søknaden din hvilke områder du ønsker å jobbe i, og om du ønsker å være tilkallingsvikar eller ha helgestilling, eller gjerne begge deler.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppfart på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til folge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.


Link til søknadsskjema: Søk her
Smøla kommune Smøla ungdomsskole

Lyst på sommerjobb?

NB! Søknader vil bli vurdert fortløpende. Søkere bør derfor ikke vente med å søke til søknadfristen som er oppsatt.

Kort om stillingen

Smøla kommune søker i perioden ca. 15.06. - 20.08.24. ferievikarer innenfor følgende enheter:

 • Smøla sykehjem
 • Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp)
 • Smøla helsesenter - legekontor (lab./ekspedisjon)
 • Aktivitet og boveiledning - Hopen Bofellesskap
 • Serviceavdelinga - kjøkken/vaskeri og matombringing

Angi i søknaden hvilket område du ønsker å søke på.

Kompetansekrav

Vi søker vikarer med relevant utdanning fra videregående skole/høgskole, arbeidserfaring og/eller interesse for tjenesteområdet.
Personlig egnethet vektlegges i ansettelsen.
Du må beherske norsk språk.
For arbeid i hjemmetjenesten og matombringing kreves førerkort kl. B (manuelt gir)
For stillinger i sykehjem, hjemmetjenesten, helsesenter og Hopen bofellesskap kreves politiattest ved ansettelse.

Søkere som kan arbeide hele/store deler av perioden vil bli prioritert. Angi i søknaden hvilke perioder du evt. ikke kan arbeide.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Smøla kommune Serviceavdelinga

Lyst på sommerjobb?

NB! Søknader vil bli vurdert fortløpende. Søkere bør derfor ikke vente med å søke til søknadfristen som er oppsatt.

Kort om stillingen

Smøla kommune søker i perioden ca. 15.06. - 20.08.24. ferievikarer innenfor følgende enheter:

 • Smøla sykehjem
 • Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp)
 • Smøla helsesenter - legekontor (lab./ekspedisjon)
 • Aktivitet og boveiledning - Hopen Bofellesskap
 • Serviceavdelinga - kjøkken/vaskeri og matombringing

Angi i søknaden hvilket område du ønsker å søke på.

Kompetansekrav

Vi søker vikarer med relevant utdanning fra videregående skole/høgskole, arbeidserfaring og/eller interesse for tjenesteområdet.
Personlig egnethet vektlegges i ansettelsen.
Du må beherske norsk språk.
For arbeid i hjemmetjenesten og matombringing kreves førerkort kl. B (manuelt gir)
For stillinger i sykehjem, hjemmetjenesten, helsesenter og Hopen bofellesskap kreves politiattest ved ansettelse.

Søkere som kan arbeide hele/store deler av perioden vil bli prioritert. Angi i søknaden hvilke perioder du evt. ikke kan arbeide.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Smøla kommune Smøla helsesenter
Se flere stillinger i vår region